Moldes ansikt mot verden gjennomgår en ekstrem forandring. HRP er med når eiendomsinvestor Tore Sunde er i ferd å realisere sine planer på Sjøfronten 2.

Planene for eiendommene i Hamnegata vil åpne byen mot Moldefjorden og gjøre det spektakulære panoramaet mot Romsdalsalpene mer tilgjengelig.

– Dette vil bety mye nåde for innbyggere, turister og publikum ellers. Dessuten vil byen bli vakrere sett fra sjøen, sier Tore Sunde.

Sjøfronten skal gjøre Molde mer miljøvennlig! Bilparkeringen fjernes fra nedre torg. Den nye havnepromenaden blir til glede for turister, besøkende og byens innbyggere. Sjøfronten 2 er tredje og siste etappe i utbyggingen av en sammenhengende sjøfront fra fergekaia i øst til Storkaia i vest i Molde sentrum. Det er planlagt å stå ferdig sommeren -23.

– For HRP er dette et veldig spennende prosjekt være med i utviklingen av. Her omdannes østsiden av sentrum i Molde til en ny og moderne bydel. Slik den blir liggende ved bredden av fjorden, vil den ha kvaliteter som du ikke finner andre steder. Når det står ferdig, vil dette bli et av de viktigste treffpunktene for folk i Molde, sier Per Eirik Silseth, HRPs regiondirektør i Møre og Romsdal.(Bildet over)

Illustrasjonen viser Sjøfronten 2, som strekker set fra lekeplassen til vestre til høyre mot amfiet. Ill. Arkitektene bbw AS 

Bygger bank

– Vi merker samtidig en stor pågang på kontorlokaler som ønsker å bli en del av Sjøfronten. Det som utløste vår største ombygging i området, er kontakten med Spare

Bank1 SMN. Den innebærer at banken samler sin virksomhet i Molde i Hamnegata. Vi skal slå sammen tre, to høye og et lavt bygg og gjøre plass til 100 ansatte. Det lave huset i midten blir hovedatkomsten, med inngang både fra bussholdeplassen og sjøsiden.

For SMN skal det også bygges et spennende konsept for kantine på bakkeplan. Den skal ha en kjernetid mellom klokken 11-12 der den skal være reservert for kantinedrift for SMN og andre leietakere. Etter det åpner den som lunsjrestaurant for alle, og på kveldstid blir dette en ren restaurant. Slik unngår vi at arealet blir stående ubrukt det meste av dagen.

For tiden jobber vi med å flytte om på leietakere, samt tilpasse fasadene til Sjøfronten 2. På sjøsiden vil dette bli et veldig attraktivt område for restauranter. En av våre eksisterende leietakere driver den italienske restauranten Milano i andre etasje i dag. Den vil flytte ned i første etasje og dermed få tilgang til et fantastisk område for uteservering. Tett ved kaikanten, med kveldsol og utsikt mot Moldepanoramaet i sør.

Lengst øst på Sjøfronten 2 skal det bygges nytt. For tiden foregår det peling for dette bygget, samtidig med peling for kaiene. Vi vil forsere byggingen av kjelleren for nybygget fram mot sommeren. På denne måten får vi til en god tilpassing til Sjøfronten, forteller Sunde.

Moldes nye ansikte mot Moldefjorden. Ill. Arkitektene bbw AS