I 2019 gjennomførte en av våre kunder energi effektiviseringstiltak for 7,5 millioner kroner. Allerede i vinter vil bedriften – takket være høye strømpriser – ha tjent inn sin investering.

– Vinteren har for alvor vist oss nytten av å lete etter energityver. HRP har solid erfaring med å bistå byggherrer og eiendomsforvaltere med å energieffektivisere sine bygg eller sin portefølje. Våre energiledere er eksperter på å analysere bygg og større bygningsmasser for identifikasjon av svært kostnadseffektive tiltak, sier direktør for Digital og teknisk ledelse Asle Kosbergløkk.

I dag er prisene på elektrisk energi rekordhøy og NVEs nylig publiserte langsiktige kraftmarkedsanalyse peker mot at prisene vil fortsette å øke frem mot 2030. Dette gir, sammen med mål i reduksjoner om klimagassutslipp, kraftige intensiver for tiltak for reduksjon i energibruk i tiden som kommer. Norsk bygningsmasse står for omtrentlig 40% av Norges totale energiforbruk til lands. Effektivisering av energibruk i bygg er dermed viktigere enn noen gang, både i økonomisk- og klimaperspektiv.

Et stort kontorbygg for eksempel bruker gjerne flere millioner kWh til oppvarming, kjøling, belysning og utstyr. Bygget har dermed også relativt store, og stadig økende, driftsutgifter til energi. Samtidig ser vi at det ofte er et stort besparelsespotensial, typisk i størrelsesorden 30 – 50 %, ved implementering av relativt enkle tiltak som f.eks. behovsstyring og varmepumpe.

– Kast et blikk på strømregningene, så vil lønnsomheten av energisparetiltak være lett synlige. Redusert energibehov er lønnsom bærekraft, sier Kosbergløkk.

Les også:

HRP skal bistå med energisparing ved å finne de mest lønnsomme energieffektiviseringstiltakene i 570 av Statsbyggs eiendommer.

Bilde:

Klare til å gi lønnsomme energiråd.  Energirådgivere i HRP fra venstre, Henrik Olsen, Thea Mørk, Karen Brusgaard, Mathias Stensland Lillevold, og Faraz Zaffar.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen