HRP skal i et Enova-prosjekt  finne trendene som vil forme framtidens grønne Norge.

I rollen som pådriver for å bygge morgendagens grønne Norge er Enova helt avhengig av innsikt i alle drivere og trender som vil forme samfunnets fremtidige klimafotavtrykk. Boform og transportvalg er i dag to viktige kilder til direkte og indirekte utslipp av klimagasser og til samfunnets energibruk.

Direktør strategisk rådgivning, utredning og analyse i HRP, Kjell Ove Kalhagen (bildet), skal lede prosjektet som gjennomføres i samarbeid med KPMG.

– Vi skal bistå Enova med å gjennomføre en analyse av hvilke teknologiske og atferdsmessige trender vi ser i samfunnet i dag, eller som kan forventes å oppstå.  Vi vil se hva dette kan bety for hvordan vi bor og transporterer oss i Norge i 2030. Trendanalysen blir et viktig bidrag i utformingen av Enovas fremtidige virkemiddelbruk innenfor klimapolitikken. For HRP, som har som visjon å bli en viktig norsk samfunnsbygger, er dette et prosjekt som vi kan ta med oss inn i alle type prosjekter vi er engasjert i,  sier Kjell Over Kalhagen.