Prinsens gate

For å sikre bedre flyt og regularitet for både buss og trikk og for å tilrettelegge området med høy trafikksikkerhet for myke trafikanter er Prinsens gate bygget om til toveis trikkegate, mens parallellgaten Tollbugata skal etableres som toveis bussgate. Prinsens gate og Tollbugata var enveiskjørte gater som trafikkeres av buss, trikk og biler. Hovedmengden av kollektivtransporten gjennom sentrum går i disse gatene, og busser, trikker og biler som blokkerer for hverandre gjør at gatene blir flaskehalser for kollektivtrafikken gjennom sentrum i rushtiden.

Periode
2014 - 2017
Oppdragsgiver
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Størrelse
650 m. strekning
Prosjektkostnad
496 mill. kr
HRPs rolle
Byggeledelse

Enheter i HRP