Selfors sykehjem

Bygging av nytt sykehjem som består av 80 beboerplasser og arealer til hjemmetjenesten og dagsenter. Et nytt sykehjem i henhold til TEK 10 og gjeldende lover og forskrifter. I hver avdeling er det planlagt en to stuer m/kjøkken sentralt i avdelingen som kan benyttes til oppholds og spiserom for avdelingen. Det ligger også lintøy-/nærlager og kontor som vil bli innlemmet i enheten ved behov for deling. Bygget blir oppført i plasstøpt betong, hulldekker og prefabrikkerte veggelementer.

Periode
2014 - 2016
Oppdragsgiver
Rana kommune
Størrelse
10 500 kvm
Prosjektkostnad
300 mill. kr
HRPs rolle
Byggeledelse inkl. SHA (KU)

Enheter i HRP