Nydalen stasjon ble åpnet i august 2003 og har vært i drift i 10 år. Området rundt stasjonen er i denne perioden bygget ut med universitet (BI), skole, næring og boliger, og utbyggingen pågår fortsatt. Under planleggingen av stasjonen på slutten av 1990-tallet var prognosen for trafikk 12 000 av- og påstigende passasjerer på en hverdag i 2010- dette tallet ble nådd i 2012.

Aktiviteten og trafikken i Nydalen har økt betydelig de siste årene, og Sporveien gjennomfører et større ombyggingsarbeid for Nydalen stasjon. Begge inngangspartiene skal oppgraderes og fornyes for å kunne møte skjerpede bygningskrav og et voksende antall reisende i årene som kommer.