Revetal skole

Ny ungdomsskole i Revetal. Skolen skal dimensjoneres for 450 elever. Bruttoareal er på 4.900 m2. Byggefasen skal gjennomføres som totalentreprise. Et eksisterende skolebygg skal rives og erstattes med en ny flerbrukshall på 2.400 m2. I tillegg skal eksisterende svømmehall og en annen mindre skolebygning rehabiliteres. Under utførelse rettes fokus mot riktig kvalitet og utførelse, slik at dette kommer den framtidige driftsfasen til gode. Økonomioppfølging rapporteres månedlig, og innhenting av sluttdokumentasjon (FDV) startes allerede i byggeperioden.

Periode
2016 - 2018
Oppdragsgiver
Re kommune
Størrelse
4 900 kvm.
Prosjektkostnad
216 mill. kr
HRPs rolle
Prosjektledelse og byggeledelse

Enheter i HRP