Hell – Værnes jernbanebru

Ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor Hell – Værnes. Eksisterende bru på hele 112 år på Nordlandsbanen ble skiftet ut. Den nye brua er en samvirkebru av betong og stål. Brubanen skal bestå av stålkasser på hver side og tverrstivere med betongdekke. Flere typer bruer ble vurdert, men valget falt på en lav og slank brukonstruksjon. Arkitekten er fransk.

Hele prosjektet Hell – Værnes omfatter en fullstendig ombygging av Hell stasjon, ny dobbeltsporet bru over Stjørdalselva og dobbeltspor fram til Værnes, til sammen 2,5 kilometer.

Periode
2014 - 2017
Oppdragsgiver
Bane Nor
Størrelse
2,5 km
Prosjektkostnad
740 mill. kr
HRPs rolle
Delprosjektleder/prosjektledelse

Enheter i HRP