Drammen stasjon utvikling

ROM Eiendom AS skal bygge nytt hotell med ambisiøse miljøkrav ved Drammen stasjon. Målsetning om å være Drammens mest attraktive hotell innenfor begrensete økonomiske rammer. Dagens prospekt viser skisser på et bygg i 15 etasjer med totalt areal 12.500 kvm. Underjordisk varemottak og avfallsstasjon, foyer/forretning/kafé/bar/restaurant i gateplan, ellers møterom/konferansesal/vrimlearealer/hotellrom i resterende etasjer

Periode
2016 - 2019
Oppdragsgiver
ROM eiendom AS
Størrelse
12 500 m2
Prosjektkostnad
328 mill. kr
HRPs rolle
Prosjektledelse og SHA-koordinasjon

Enheter i HRP