ROM Eiendom AS skal bygge nytt hotell med ambisiøse miljøkrav ved Drammen stasjon. Målsetning om å være Drammens mest attraktive hotell innenfor begrensete økonomiske rammer. Dagens prospekt viser skisser på et bygg i 15 etasjer med totalt areal 12.500 kvm. Underjordisk varemottak og avfallsstasjon, foyer/forretning/kafé/bar/restaurant i gateplan, ellers møterom/konferansesal/vrimlearealer/hotellrom i resterende etasjer