Opparbeidelse av ny gravlund i parkutførelse. Prosjektet omfatter VA med blant annet 3 fordrøyningsbasseng, veger og stier, oppbygning av riktige masser til gravfelt til kister og urner, navnet og anonyme minnelunder, gabionmurer, parkeringsplasser og klokketårn. Tilhørende ny driftsgård med personalbygg med 9 garasjer og 4 carporter for drift og vedlikehold av kirkegårder i sørlige Trondheim.