Minde barnehage

Eksisterende Minde barnehage skulle rives, for å bygges opp på samme sted. Nå med 2 etasjer. Oppdraget utføres som totalentreprise, der anbudsform også medtok utforming av barnehagen. Barnehagen skal huse ca. 120 barn og ca. 50 voksne når den står ferdig. Forventet ferdigstillelse er sommer 2017.

Periode
2016-2017
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Størrelse
1 400 kvm
Prosjektkostnad
81 mil.kr.
HRPs rolle
Byggherreombud, SHA KU og ITB

Enheter i HRP