Børsa barneskole og Rossvoll flerbrukshall

Ny skole for 1.- 7. trinn. Prosjektet inneholder barneskole og en flerbrukshall. Børsa skole og Rossvoll flerbrukshall er gjennomført som et samspillsprosjekt i totalentreprise og overleveres til kommunen klart for drift uten feil, to uker før opprinnelig frist!

Periode
2013 - 2015
Oppdragsgiver
Skaun kommune
Størrelse
6 500 m2
Prosjektkostnad
230 mill. kr
HRPs rolle
Prosjektleder, BHO, SHA KU

Enheter i HRP