Drøbaksbadet og Frognhallen

Nytt svømmeanlegg og rehabilitering av eksisterende Frognhall. I tillegg skal grøntarealer rundt byggene opparbeides og oppgraderes. Det er i 2015 lagt ny infrastruktur og bygget stadion med tribune.

Svømme- og badeanlegget på Seiersten består av konkurransebasseng, terapibasseng og bølgebasseng. Det skal i tillegg bygges nye treningsområder for eksterne leietakere. Den eksisterende Frognhallen skal rustes opp med ny kledning, etterisolering, nytt sportshallgulv, samt at alle tekniske anlegg skal byttes ut i sin helhet.

Periode
2015 - 2017
Oppdragsgiver
Frogn kommune
Størrelse
8 000 m2
Prosjektkostnad
325 mill. kr
HRPs rolle
Teknisk byggeleder, byggherrens representant

Enheter i HRP