Bodø videregående skole

Prosjektet Bodø Videregående omhandler rehabilitering om omgjøring av tre bygg, ca 17.000 m2 og ca 11.000 m2 nybygg. Nybygget består av 3 etasjer og frigjør dermed i vesentlig grad område for uteareal på bakkeplan. Nybygget er fysisk forbundet med gangbroer på 2. etasjeplan.

Skolen vil gi plass til 1500 elever og rundt 300 ansatte.

Periode
2014
Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Størrelse
28 000 m2
Prosjektkostnad
358 mill. kr
HRPs rolle
Samspillsrådgiver, ass. prosjektleder, byggherreombud og ass. byggherreombud

Enheter i HRP