Aurskog-Høland helsehus

Omsorgsboliger, helsestasjon, legevakt, psykisk helse, fysio- og ergoterapeuter, og hjemmetjeneste. Totalt areal på ca 5.200 m2. Arkitekter fra Spinn arkitekter og Architectopia AS. Rådgivere fra Rambøll. Totalentreprise utført av Ø.M. Fjeld AS. Oppstart byggeplass sommeren 2016. Ferdigstillelse i løpet av 2018.

Periode
2016 - 2018
Oppdragsgiver
Aurskog-Høland kommune
Størrelse
5 200 m2
Prosjektkostnad
186 mill. kr
HRPs rolle
Prosjekt- og byggeledelse, ITB

Enheter i HRP