Åsaheimen, Bergen

Bergen kommune har bygget Åsaheimen et nytt sykehjem ved Åsane senter. Tomten grenser til dagens Midtbygda sjukeheim.

Den nye Åsaheimen bygget på kollen nord for eksisterende  Midtbygda sjukeheim. Sykehjemmet får 100 beboerrom. Når sykehjemmet står ferdig, skal beboerne på eksisterende Midtbygda sjukeheim overføres til nybygget.

Den eksisterende bygningsmassen på Midtbygda skal deretter rives og erstattes med et nytt sykehjem. De to sykehjemmene skal på sikt få ny felles adkomst nede i Midtbygda sjukeheim med en forbindelseskorridor til nye Åsaheimen. Nytt felles parkeringsanlegg skal etableres under terreng ved Midtbygda sykeheim.

Åsaheimen skal utføres med stor andel massivtrekonstruksjoner.

Periode
2020-2022
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Størrelse
Bruttoareal: Ca. 10000 m²
HRPs rolle
BHO, SHA - Koordinator KU, FAS, Ass. PL for BH

Enheter i HRP