Bergen rådhus

Bergen rådhus er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og står på Docomomos liste over verneverdige bygg. Bygget ble ferdigstilt i 1974 og er oppført i naturbetong. Etter at det ble avdekket omfattende armeringskorrosjon og manglende armering ble bygget stengt i 2018 og en omfattende utvendig rehabilitering ble iverksatt. Innvendig ble alt revet. Prosjektet er gjennomført som en samspillentreprise i 2 faser med en målsum og insitament.

Periode
2019-2021
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Størrelse
11 500 m2
Prosjektkostnad
700 mNOK
HRPs rolle
Prosjektadministrasjon, ITB-koordinator, kalkyle og usikkerhetsanalyse, teknisk byggeledelse, byggeledelse, SHA- koordinering, rådgivning sikkerhet

Enheter i HRP