Miljø og Bærekraft

HRP leverer tjenester innen miljø -og bærekraftrådgivning til både offentlige og private aktører.

Avdelingen er sammensatt av personer med bred fagkompetanse innen blant annet miljø i bygg, anlegg og infrastruktur,  ytre miljø, miljøsertifisering, materialrådgivning, klimagassberegninger/LCA og miljøledelse. Som firma er HRP nasjonalt ledende som leverandør av prosjektadministrative tjenester fra A – Å. Miljø og bærekraft er inngripende i alle prosjektfaser, og hos oss ser vi det store bildet og arbeider tett sammen på tvers av fag for å ivareta miljø -og bærekraftutfordringene for våre kunder best mulig. Vi håndterer alle typer prosjekter, i alle faser.

Fokuset med miljø -og bærekraftarbeidet er å bistå oppdragsgivere i utformingen og gjennomføringen av sine mål innen miljø og bærekraft. Både som organisasjon og i sine prosjekter.

HRP etterstreber bærekraftige besparelser i alle de små valgene vi tar gjennom et prosjekts levetid, og tror på at det er nettopp de små endringene hver dag som sammen skaper de store resultatene. I HRP er vi opptatt av å knipe hver margin for å ivareta FNs bærekraftsatsing i tråd med vår ambisjon om å være Norges viktigste samfunnsbygger.

Fakta

  • Bærekraftledelse
  • Miljøledelse
  • Klimagassberegninger etter NS 3720
  • Klimagassberegninger, – budsjetter og -planer etter NS-EN ISO 14064
  • Rådgivning innen miljøsertifisering av bygg, for eksempel BREEAM-NOR eller Svanemerket
  • BREEAM-NOR-AP, BREEAM-NOR revisor og BREEAM In-use assessor
  • CEEQUAL-assessor
  • Materialrådgivning i nybygg og rehabiliteringsprosjekter
  • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner
  • Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplaner
  • Tiltaksplaner forurenset grunn
  • Rådgivning innen fornybar energi

Kontakt