Harald Nikolaisen, CEO Statsbygg og Karoline Nystrøm CEO i Schneider Electric gikk på Bygg Arena Arendal i strupen på myter om bærekraftsmålene i byggenæringen.

Direktør for samfunnskontakt og  bærekraftig forretningsutvikling, Olaf H. Thommessen ledet sesjonen hvor tema var «God butikk på tross av bærekraftsmål?». Det var opplegget for en live podkast, hvor begge debattantene fyrte av fra start.

– Det er nesten slik at jeg ikke skjønner spørsmålet. Vi har gjort bærekraft til være vår kjernebusiness, sa Karoline Nystrøm.

– Vi driver ikke med bærekraft på tross av business, men for oss er bærekraft rett og slett business. Vi er så heldige at vi jobber i et selskap som allerede for 15 år siden – før FN bærekraftsmål ble fastsatt – satte bærekraft som strategisk agenda.

Vi har satt energieffektivisering som en del av satsingen vår og har investert milliarder hvert år for å få bygge produkter og løsninger fram satsinger på dette.

Også Statsbygg-sjefen ville avlive myten om bærekraftsmål som dårlig butikk.

– Vi møter jo fortsatt en del myter om at bærekraft, miljø- og klimavennlighet koster penger, og at det er så dyrt at vi ikke kan drive med det, sa Nikolaisen.

– Det er en holdning som dessverre til stede i departementene, hos politikere og premissleverandører. Det er en tro på at klima og bærekraftsmål at foresatt er fordyrende. Dette er en myte som vi alle må prøve å avkrefte.

Det er nødvendig for vår egen overlevelsesevne å være bærekraftig. Derfor er det et selvstendig mål i seg selv. I de alle fleste tilfeller ser vi at det koster ikke mer, når du bare kommer i gang og får gjort det rette, slo Statsbygg-direktøren fast.

 

Denne samstemmigheten mellom den store byggherren og leverandøren var bare starten på tre føyelige kvarter med prat rundt bærekraft og business, vel verdt tidsbruken.

 

Og dersom du er interessert i å høre hele samtalen og om hvor lett det er å skape 50 000 nye elektro-arbeidsplasser i allerede morgen, så kan du høre hele Live-podkasten ved  følge lenken under:

https://www.bygg.no/se-opptak-fra-arrangementene-pa-bygg-arena-arendal-her/1474461!/