DigTek

Vi tilbyr digital og teknisk ledelse fra A til Å

HRP har de siste årene bygget opp et av Norges mest kompetente og komplette miljø for teknisk ledelse. Både prosjekt- og byggeledelse.

I dagens bygg- og anleggsprosjekter er det økende grad av automatisering, som medfører økt behov for teknisk byggeledelse (ITB). For å lykkes med det morderne prosjektet kreves det en annen sammensetning av kompetansen, enn det som er tradisjonelt i dag. Vi har sett effekten og vet viktigheten av å sette sammen tverrfaglig team i alle prosjekter og er derfor organisert for å fylle dette behovet.

En helhetlig tilnærming – Mennesker, teknologi og organisering

Vi er organisert tverrfaglig, som til nå har gitt oss en unik gruppe med ressurser og kompetanse. Vi er med i Norges største prosjekter i alle faser, som typisk er fra tidligfase/konsept til bygget står ferdig og det skal driftes.

Det moderne prosjektet – ITB og cybersikkerhet

ITB og cybersikkerhet bør være en prioritet i det moderne prosjektet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og den digitale utviklingen går stadig raskere. Digitalisering gir økte muligheter for innovasjon, automatisering og verdiskapning, men skaper også økte avhengigheter til en digital infrastruktur og økt sårbarhet for usynlige angrep på virksomheter eller personsensitiv data

HRP leverer ende til ende tjenester innen ITB og cybersikkerhet slik at din virksomhet kan ha tillit til den digitale infrastrukturen, systemene og brukerne av disse.

TEKNISK PROSJEKTLEDELSE

Teknisk prosjektleder har ansvar for at tekniske ytelser i prosjektet blir levert til avtalt tid, kost og kvalitet. For å oppnå dette jobber prosjektlederen tett sammen med byggeledere og andre ressurser for å sikre nettopp dette. Teknisk prosjektleder skal på samme måte følge opp ITB-ressursene og sørge for at de tekniske systemene blir levert til avtalt tid, kost og kvalitet. Dette oppnås blant annet gjennom fokus på strategiske vurderinger knyttet til tekniske systemer tidlig i ditt prosjekt. Teknisk prosjektleder vil eksempelvis være med på utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og påse at tildelingskriteriene omfatter krav og dokumentasjon mht. ITB.

Fakta

  • Teknisk prosjektledelse
  • Teknisk byggeledelse
  • Teknisk prosjekteringsledelse
  • Energiledelse
  • ITB-ansvarlig
  • RITB
  • Systemintegrator
  • Kontrollingeniør

TEKNISK BYGGELEDELSE

Teknisk byggeledelse er en rolle som i likhet med den tradisjonelle byggelederen vil være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. Teknisk byggeleder har mange oppgaver som kan defineres gjennom NS 8403. Hovedoppgaven å sikre god kvalitetsmessig ivaretakelse av tekniske krav til det planlagte byggverket gjennom å føre tilsyn og kontroll med alle tekniske ytelser fra entreprenøren i både prosjekterings- og produksjonsfasen. Teknisk byggeleder har faglige tyngde innen ett eller flere tekniske fag, som eksempelvis VVS eller elektro. En teknisk byggeleder i HRP har typisk ett eller flere fagbrev, samt en høyskole/universitetsutdanning. Denne kombinasjonen har vist seg å være svært gunstig, da de har så bred erfaring fra både praksis og skolegang.

Målet til den tekniske byggelederen er å redusere kostnadsmessige byggefeil som kan påvirke både sikkerhetskritiske funksjoner, samt driftskostnadene og kvaliteten til byggverket. Særlig relevante områder for den tekniske byggelederen er installasjoner det erfaringsvis ofte er feil med, som f.eks. varmesentraler, sprinkler- og slokkeanlegg, dørmiljøer, SD-anlegg/Toppsystem, reservekraft, kjølesentraler, ventilasjon   og   brannsikring   av   gjennomføringer.

Teknisk byggeleder har en sammensatt oppgave, og har som ansvar å koordinere ytelser fra en rekke fagområder innenfor prosjektering og utførelse. Dette er typisk arkitekt, rådgivende ingeniører, vann- og avløp, elektroteknikk, VVS-teknikk og konstruksjonsteknikk; samt utførende hovedentreprenør, elektroentreprenør, automatikkentreprenør, ventilasjonsentreprenør og rørentrprenør.

Kontakt