Åsen omsorgssenter

Omsorgsboligene i Åsen er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorg. Prosjektet inneholder 36 nye boenheter hvor 30 er omsorgsleiligheter fordelt på 6 kollektiv og 6 er selvstendige omsorgsboliger. Hver boenhet i bokollektivet har en størrelse på 30-40 m2 og de selvstendige enhetene har et bruksareal på 65m2. I tillegg er det også planlagt en «storstue» for felles bruk. Bygningen har et brutto areal på 4610m2.

Periode
2015 - 2017
Oppdragsgiver
Levanger kommune
Størrelse
4 610 m2
HRPs rolle
Byggherreombud SHA koordinator (KU)

Enheter i HRP