I to år har den viktige gjennomfartsåren Dybdahls veg vært stengt for privatbiler. Når er HRP prosjektet for Trondheim kommune åpnet igjen. I stedet for bøter ble det blomster fra ordfører Rita Otervik for de som kjørte nyveien først der mandag morgen.

Med ordfører og vår HRP’s byggeleder Gunnar Moen til stede ble gjennomkjøring forbudt skiltet fjernet lokken 0830 mandag 5. desember. Da hadde et av de største prosjektene i Miljøpakken i Trondheim nådd en milepel.

Dybdahls veg har fått:

  • Sterkere veg i 650 meters lengde. All masse er skiftet ut ned til 1,55 meters dybde. Fundamentet er telefritt og veggrunnen så sterk at naboene slipper rystelser.
  • Støyskjerming. 45 boliger blir skjermet. 1000 meter støyskjermer er laget av flettet dansk pil med unike egenskaper. Treet holder seg pent og vedlikeholdsfritt i 30-40 år.
  • 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider.
  • 2,75 meter brede fortau på begge sider.

I tillegg er det gjennomfør separering av hovedledninger for spill- og overvann, nye vannledninger, nye kabelanlegg i OPI-kanaler.

Anleggsområdet ligger i etablert boligstrøk. Prosjektet har gitt utfordringer med å ta hensyn til naboer, spesielt i forhold til spunting og staging. I tillegg har det vært busstrafikk gjennom anlegget i hele byggeperioden. Anslagsvis 40 busser pr time. Dybdahls veg blir tilrettelagt for Miljøpakkens Superbussprosjekt.

Oppdragsgiver: Trondheim kommune v/Bydrift Anlegg

Byggeperiode: November 2014-november 2016, etterarbeider våren 2017

Prosjektkostnad: Ca. kr 100 millioner kroner.