I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om at planområdet for det pågående planarbeidet for detaljregulering for Golf Alpin F12, planid 2019003 utvides.

I forbindelse med arbeidet med detaljregulering Golfalpin F12 har en sett at det kan være gunstig å utvide plangrensen noe for best mulig plassering av ny infrastruktur og tilpasning til eksisterende reguleringsplan og arealdelen av kommuneplan. Det har også kommet et initiativ fra forslagsstiller som også er hovedeier av Hemsedal Golfalpin Golfbane as, om å få tilrettelegge for 12-14 fritidshytter tilrettelagt for utleie i tilknytning til eksisterende klubbhytte.

Linker til dokumenter:

Hemsedal Golf Alpin F12 Brev M Varsel Om Oppstart Av Planarbeid 2

Planinitiativ Golf Alpin F12 Utviding Planområde

Vedtak KPU