Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for eiendommene gnr/bnr 77/10, 77/12, 77/131 og 42/1. Innenfor planområdet foreslås det i hovedsak å regulere til boligformål med tilhørende infrastruktur og uteareal.  Det er også lagt inn i planområdet et næringsareal for bebyggelse av et mindre sportshotell.

Les varsel og grunnlag her:

Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Og Høring Av Planprogram Detaljregulering For Østenfor Panorama

Vedlegg 1 Østenfor Panorama Planprogram 080623
Vedlegg 2 Referat Oppstartmøte Panorama
Vedlegg 3 Planinitiativ Østenfor Panorama 200323