Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Storefjell Resort, Gol kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Storefjell Resort, planID: 2023004. Denne er en revidering av gjeldende reguleringsplan for Storefjell, planID: 2011001, og vil erstatte denne.

I samsvar med pbl. § 17-4 blir det også varsla oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Les varsel og grunnlag her:

Varsel Om Oppstart Av Planarbeid Detaljregulering For Storefjell Resort 290623

Referat Frå Oppstartsmøte Detaljregulering For Storefjell
Planinitiativ Storefjell 170423
A10 1 Situasjonskart
A10 2 Snitt Gjennom Terreng
A10 3 3D
A10 4 3D
A10 5 3D