I høst kunne 490 elever i Kongsvinger møte til skolestart på et praktbygg av en skole liggende vakkert til ved Glomma.

Med nye Kongsvinger ungdomsskole var HRP i mål med en ny jobb som samfunnsbygger. Nils Christensen (bildet) har siden tidlig vår 2017 vært prosjektleder for byggingen hvor Kongsvinger kommune ved KKEiendom har vært byggherre.

– Utfordringene gjennom prosjektet har vært mange, men vi er veldig fornøyd med hvordan vi har kommet i mål etter en hektisk byggeperiode på 18 måneder, sier Christensen.

Bygget var i utgangspunktet prosjektert som et tradisjonelt stål- og betongbygg, men i løpet av samspillets fase 1,  før oppstart bygging, vedtok kommunen at de heller ønsket seg en skole i massivtre.

– For å få ting slik byggherren ønsket har bygget har vi prosjektert og bygget i en samspillsmodell. Det gir selvsagt utfordringer, men ikke mer enn hva en må forvente i et prosjekt av denne størrelsen. Vi gjort om flere rom- og planløsninger underveis, men dette ble løst på bygge-plassen av dyktige folk i Ø.M. Fjeld. De har løst flere problemstillinger som ikke ble fanget opp under tidlig fase prosjekteringen, sier Christensen.

Bygget er totalt på 11.360 kvadratmeter, fordelt på to- og tre etasjer, og kommunen har investert i overkant av 300 millioner (siden 2014) og totalentreprenør ØMF sin entreprise var på 261 millioner kroner. Selve bygget ble overlevert 7. august, og utomhus området ble overlevert 22. august.

Kongsvinger kommune har lagt vekt på å legge ressurser i utearealene og å legge litt ekstra i detaljene innvending. Fire millioner kroner i kunstutsmykking både ute og inne. Det mest synlige kunstverket er en fem meter høy hund i stål som står og uler mot himmelen på stedet. Denne er allerede blitt et kjent landemerke i byen.

Fra HRP prosjekt har flere også bidratt underveis til dette flotte prosjektet. Ingrid Eklund og Per Eivind Myhre var inne på prosjektet i de tidligere faser, Tom Stubberud bidro underveis i byggeperioden og avslutningsvis med støtte fra teknisk avdeling Oslo i sluttbefaringene.

Se mer om prosjektet på bygg.no