Oslo, Buskerud og Akershus vil gjøre Oslofjorden til et laboratorium for utslippsfri hurtigbåttrafikk. Er dette mulig? Ja, konkluderte rapporten fra HRP.

Den tar utgangspunkt i to hurtigbåtsamband i Oslofjorden som i dag gir like stort CO2 utslipp som 54 busser. Innen fire år kan alt utslippet fra disse båtene bli vanndamp som blandes med fjorden. Videre er ønsket  at sjøveien ytterligere skal avlaste et sterk presset veinett.

Trafikken skal opp – uten at utslippene går opp!

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg, fylkesordfører i Akershus Anette Solli og fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg presentere i dag rapporten, fra HR Prosjekt som viser at det allerede i dag finnes teknologi som kan gjøre hurtigbåtsambandene: B20 Slemmestad – Vollen – Aker Brygge og B11 Nesoddtangen – Lysaker utslippsfri.

– Oslofjorden kan bli et laboratorium for utslippsfri hurtigbåttrafikk, og være et vindu for utslippsfri transport, sa Lan Marie Nguyen Berg da hun fikk overlevert rapporten.

– Men teknologien kan utvikles. Havets Tesla bør være bygget i Norge, sa Berg.

HRP Rapport

Rapporten ”Utslippsfri båtrute i Oslofjorden” er utarbeidet av HR Prosjekt AS.  I HRP har Kjell Ove Kalhagen være prosjektleder. Han har hatt med seg Bjørn Kummeneje, Torben Flo Haugaard, Malin Walday og Mari Andbo Sandvik. Den viser at det med kjent teknologi og tilgjengelige komponenter er fullt mulig å erstatte dagens samband med en nullutslippsbåt. Beregningene viser imidlertid at løsningene vil bli vesentlig dyrere både i innkjøp og drift.

Både teknologi basert på batteri- og brenselcelledrift er vurdert som alternativ til dagens dieseldrift. Rapporten konkluderer med å anbefale hydrogen.

– Sentralt i arbeidet har vært å få vurdert de tekniske og økonomiske sidene ved etablering av nullutslippsbåter. Da også behovet for investeringer i infrastruktur på land, investeringer i fartøy og driftsmessige forhold. Vi har også vurdert de samfunnsmessige nyttevirkningene av tiltaket. Tiltaket gir muligheter for reduserte kostnader for samfunnet gjennom lavere klimagassutslipp, lavere lokale utslipp og reduserte støyplager, sier Kjell Ove Kalhagen.

– Vi er internasjonalt ledende innen el- og hydrogen, og vi ønsker også å være det på bruken av slik teknologi i tyngre kjøretøy og båttransport. Det er veldig bra vi nå har fått en rapport om mulighetene for utslippsfrie båtruter, Jeg ser fram til å få en politisk ak til behandling om dette, sa fylkesordfører i Akershus Anette Solli.

– Ved å samarbeide i Oslofjordaksen kan vi få til mer enn vi klarer alene, understreker fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg, og la til: – Vi har en sterk maritim historie å bygge på i regionen, og utslippsfri transport på sjøen tar utviklingen inn i framtiden.

 

Rapporten viser at:

  • En nullutslipps hurtigbåt vil kunne være klar og i drift fra 2022.
  • Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpassing til dagens ruter og kommer best ut i en samlet vurdering.
  • Nyskapende tekniske løsninger vil føre til at dette vil kunne bli et foregangsprosjekt innen batteri- og hydrogendrift.
  • Pilotprosjektet vil være klimaeffektivt med betydelig reduksjon i utslipp.
  • En nullutslipps hurtigbåt vil være en komfortabel, miljøvennlig og hurtig forbindelse på de aktuelle sambandene.

Link til rapporten