KS Tinget 2024

HRP – Perfekt bruk av samfunnets ressurser! 

 – Fordi perfekt bruk av samfunnets ressurser betinger levende, robuste og attraktive lokalsamfunn. 

Samfunn og tjenesteutvikling 

HRP Samfunn og tjenesteutvikling leverer tjenester til norske kommuner og samfunnsbyggere som sikrer bedre underlag for beslutninger, bedre beslutninger og bedre gjennomføring.  

 Kommunene trenger å bruke ressursene mer effektivt – det hjelper HRP dere med å få til. Enten det handler om barnehage- og skolestruktur, gjennomgang av eiendom og arealbruk, organisasjonsanalyse eller effektiviseringsprosesser, både på overordnet nivå eller for den enkelte sektor eller virksomhet. Våre prosjektledere har erfaring fra kommune og de ulike sektorene og samspillet mellom administrasjon og politikk.

Vi kan bistå på alle nivåer i organisasjonen. 

Kontakt:

Heidi Gilje, avdelingsleder Samfunn og tjenester, tlf. 472 62 368

Cecilie P. Øyen, fagdirektør Utredning og analyse, tlf. 959 23 470

 

Beredskap og sikkerhet 

HRP tilbyr et helhetlig tverrfaglig tilbud for sikkerhetsrådgivning. Vi kan fysisk og elektronisk sikkerhet, risikovurderinger og analyse, beredskapsrådgivning, kontinuitet, informasjons- og cybersikkerhet, og har mulighet til å tilpasse alle våre tjenester til akkurat din virksomhet. 

Kontakt: 

Lars Eirik Berg, direktør Sikkerhet og risikostyring, tlf. 916 10 620

Miljø og bærekraft 

HRP etterstreber bærekraftige besparelser i alle de små valgene vi tar gjennom et prosjekts levetid, og tror på at det er nettopp de små endringene hver dag som sammen skaper de store resultatene. I HRP er vi opptatt av å knipe hver margin for å ivareta FNs bærekraftsatsing i tråd med vår ambisjon om å være Norges viktigste samfunnsbygger. 

Kontakt 

Kjell Ove Kalhagen, direktør Miljø og bærekraft. tlf. 469 84 032

 

 

——————————————————————————-

Rådgivere i HRP

HRP  Våre prosjektledere har høy faglig kompetanse og bred erfaring fra ulike deler av kommune og offentlig sektor. Gjennom denne kompetansen sikrer vi at ønsker og behov fra brukergruppe blir møtt med forståelse for faget, og at brukere har eierskap til prosjektet i alle faser. Vi har erfaring både fra den enkelte sektor og fagområde, IT og byggebransjen, og kan være oversetter mellom de ulike aktørene. 
   
MILJØ OG BÆREKRAFT  Miljø og bærekraft er en naturlig del av hvordan vi ser på byggeprosjekter. Vi involverer våre rådgivere innenfor feltet tidlig, slik at deres prosjekt får en grønnest mulig profil. 
   
SIKKERHET
 
Vi tilbyr fysisk sikring samt risiko og sårbarhetsanalyser for formålsbygg. Analysene kan utarbeides på kommunalt nivå, eller for den enkelte enhet. Tidlig involvering av vår sikkerhetsavdeling er besparende da tiltak settes inn allerede i planleggingsfasen. 
VELFERDSTEKNOLOGI  Våre prosjektledere har høy helsefaglig kompetanse og bred erfaring fra ulike deler av helse og omsorgssektoren. Gjennom denne kompetansen sikrer vi at ønsker og behov fra brukergruppe blir møtt med forståelse for faget, og at brukere av bygget har eierskap til prosjektet i alle faser. Erfaring både fra helse og omsorg, IT og byggebransjen, og kan være oversetter mellom de ulike aktørene 
ØKONOMI
 
En viktig del av planleggingen av bruk av teknologi er pålitelige analyser av økonomien. Vi har erfaring med økonomisk planlegging i alle faser og kan bidra med gevinstkartlegging og uttak av gevinster.