Fet kommune tar aksjon for å hindre at ti tonn med gummigranulat hvert år flyter ut i Glomma.

Fet Il kunstgressbane, Fedrelandet Idrettspark, ble bygget før det var krav om snødeponi. Et slikt lager skal sørge for at gummigranulat fra banen ikke havner i miljøet rundt banen, men kan fylles tilbake til banen når snøen smelter. Nå tar Fet kommune tak, og sørger for at også denne banen får deponi.

– Det er viktig å gjøre hva vi kan for å spare miljøet. Gjennom snødeponiet kan vi også spare penger på driften av kunstgressbanen. Å etterfylle plastgranulat er en stor utgift, som  slipper når vi kan samle opp granulat fra snøen, sier daglig leder i Fet Idrettslag, Atle Søgård.

Fedrelandet Idrettspark, ligger idyllisk til der Glomma starter sitt løp gjennom Øyeren. Nærmeste nabo i sør er Nordre Øyeren Naturreservat. Et Nordens største innlandsdelta med stor betydning for en rekke fuglearter.

– Her er det gode grunner til å stoppe lekkasjen av gummi ut i naturen, sier prosjekt og byggeleder i HRP, Simen Skotvedt.

Han sier at det i dag er omtrent 1 750 kunstgressbaner i Norge, og at det er store mengder av de små svarte plastkulene som forsvinner fra disse hvert år. Fra Fedrelandet alene forsvinner rundt 10 tonn i året.

– Slikt granulat regnes som mikroplast og kan inneholde uønskede stoffer, blant annet sink og er skadelig dersom det kommer ut i miljøet. Dette ifølge en rapport fra Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU. Og det forsvinner det selvsagt mest fra de banene som det er vinterdrift på.

Gummigranulatet blir med snøen som kostes av banen. Av baner med vinterdrift er det 43% som ikke har snødeponi som samler opp granulat. Et deponi kan hindre nesten all forurensning til miljøet og behov for etterfylling.

Men neste vår, vil ikke de samme mengdene med gummigranulat ut i Glomma. Det vil bli asfaltert et område hvor snøen skal legges, og det vil bli bygget en mur som hindrer avrenning fra deponiet og ut i Glomma, sier Simen Skotvedt.