HRP leverer sterk vekst både i omsetning og resultat for 2019. Omsetningen endte på NOK 391 millioner og resultatet før skatt ble NOK 30,3 millioner.

 -Vi er svært tilfreds med vekst og resultater i et år hvor vi har brukt betydelige ressurser på vekst og utvikling, sier administrerende direktør Jan-Arild Kingswick.

 Utviklingen er foretatt både gjennom å styrke HRPs posisjon som landsdekkende leverandør av PA tjenester og ved etableringen av fem nye kontorer landet over. HRP er nå representert som et landsdekkende selskap med totalt 20 kontorer fordelt fra Finnmark i Nord til Vestfold og Østfold i Sør. Vi ønsker å kombinere lokalkunnskap med den nasjonale kompetansen vi som selskap samlet har i våre mer enn 350 ansatte.

Vi investerer også i kompetanseheving for våre ansatte, og har etablert e-læringskurs både for prosjektledelse og vår egen byggelederskole. I tillegg har vi utviklet flere fagkurs innenfor bla. ITB, Oppdragsledelse og SHA.  Som selskap har vi også lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med ansatt tilfredshet gjennom et samarbeid med Great Place To Work, sier administrerende direktør Jan-Arild Kingswick.

Bærekraft, Energi og Digitalisering er andre viktige satsinger i selskapet hvor det er lagt en betydelig innsats for å møte bransjens rivende utvikling, og vi jobber også med andre spennende tjenesteområder som vi bli presentert i løpet av året.

 Han er optimistisk for 2020. Mye av den totale veksten i omsetning kom i siste halvår av 2019. Vi er 100 ansatte flere i år enn ved inngangen av 2019. Dette gjør at vi har hatt stort trykk allerede fra starten av året, og vi har en historisk høy ordrereserve.

I 2020 skal vi passere en halv milliard kroner i omsetning. Vi ser også at mengden oppdrag øker i årets første måneder. Dette gjør at vi skal kunne fortsette den sterke veksten, og vi jakter stadig på flere dyktige medarbeidere, sier Jan Arild Kingswick.