HRP er FG sertifisert for prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg i alle tiltaksklasser. Vi har rådgivere som RIBr og RIV for prosjektering, samt sertifiserte konsulenter for kontroll og godkjenning av sprinkleranlegg.

 

En brann får ofte store konsekvenser

I 2019 døde 41 personer i branner her i Norge. Det er det høyeste antall døde forårsaket av brann på mange år. I tillegg har vi hatt store branner som har preget nyhetsbildet både i 2017,2018 og i 2019, nå sist med «Sola – brannen». Men også brannene ved Norsk gjenvinning i Haraldrudveien i Oslo (2018), og Revac på Revetal (2018), samt brannene på Askos sentrallager i Vestby (2017) og «Saba bygget» i Tønsberg (2015) er av de mest omdiskuterte og profilerte brannene, de siste årene.

 

Kunne brannene vært unngått?

Selve branntilløpet kunne kanskje vært unngått med riktig lagring, god risikovurdering og sikringstiltak iht. risikovurderingen. Men det som er helt sikkert, er at omfanget ville vært svært redusert med et velfungerende og riktig dimensjonert slukkeanlegg. En god risikovurdering vil redusere konsekvens, sannsynlighet og omfang av en brann.

 

Bygget vårt er sikret med sprinkleranlegg, da er jo alt greit er det ikke?

Svært mange sprinkleranlegg bygges dessverre med feil og mangler. Dette skyldes i mange tilfeller manglende forståelse og kunnskap rundt slike systemer, både av den utførende og den prosjekterende part. Sprinkleranlegg skal prosjekteres og bygges etter svært strenge krav gjengitt i TEK17 og europeisk utarbeidede prosjekteringsstandarder som f.eks. NS-EN 12845, NS-EN 16925, og NS-INSTA 900

 

FG Norge krever at standardene følges, også vedrørende punktet om årlig kontroll, allikevel er det kun ca. 40% av alle sprinkleranleggene i Norge som kontrolleres årlig.

 

En brann har store konsekvenser for de som blir berørt, men også for de som skal utbetale en erstatning. Derfor ansetter nå forsikringsselskapene kontrollører, som skal utarbeide risikovurderinger på bygg som er forsikret. Og når det gjelder slukkeanlegg, er det første som vektlegges hvorvidt anlegget er registrert med årlig kontroll i FG databasen eller ikke, dernest karaktervurderingen. Anlegg som ikke blir kontrollert eller har feil og mangler vil fremover bli både dyrere og vanskeligere å forsikre.

 

I tillegg har de fleste forsikringsselskaper et punkt i «Sikkerhetsforskriften» som omhandler FG kontroll av slukkeanlegg. Manglende kontroll vil derfor kunne anses som et brudd på forsikringsavtalen, og vil kunne føre til en betydelig regress eller redusering av erstatning, dersom en brann skulle oppstå.

 

HRP kan bistå

HRP har flere dyktige medarbeidere som er spesialisert på brannsikring og slukkeanlegg. Både rådgivere som RIBr og RIV for prosjektering, samt sertifiserte konsulenter for kontroll og godkjenning av sprinkleranlegg. HRP er i tillegg FG sertifisert for prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg i alle tiltaksklasser.

 

God investering

Et velfungerende og FG godkjent slukkeanlegg er en god investering, både for å sikre bygget og menneskene i det. I tillegg vil et godkjent slukkeanlegg gi en reduksjon i forsikringspremien for bygget. Og ikke minst, vil et FG godkjent anlegg forhindre en eventuell regress dersom en brann skulle oppstå.

 

HRP kan levere følgende tjenester

  • Prosjektering av brannsikkerhet og slukkeanlegg
  • Sidemannskontroll av prosjektering og utførelse
  • Sluttkontroll og årlig kontroll av sprinkleranlegg
  • Tilstandsvurdering eksisterende sprinkleranlegg
  • Kurs i brannsikkerhet og slukkeanlegg
  • Branntekniske risikovurderinger
  • Uavhengig kontroll – Brannsikkerhet