Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring kan beskrives som summen av alle systematiske og strukturerte aktiviteter med betydning for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Et godt system for slike aktiviteter er forbundet med høyere sikkerhet for verdiene, tillit til tjenestene og virksomheten, samt forutsigbarhet internt. Det er med andre ord viktig med aktiv styring og kontroll av sikkerhet i alle virksomheter som har verdier de vil beskytte. 

Krav til sikkerhetsstyring 

Sikkerhetsstyring er et krav nedfelt i sikkerhetslovens § 4-1 som sier at forebyggende sikkerhetsarbeid skal være en del av virksomhetens styringssystem. Videre stiller virksomhetsikkerhetsforskriften § 3 krav til at det skal etableres et styringssystem for sikkerhet som skal sikre at virksomheten oppfyller kravene i Sikkerhetsloven. Disse kravene gjelder alle virksomheter som er underlagt Sikkerhetsloven. I tillegg stilles det også krav i flere forskjellige sektorspesifikke lovverk om at virksomheter skal ha på plass systemer for systematisk styring og kontroll av forebyggende sikkerhet.

HRP har god kompetanse på styring og kontroll av sikkerhet

Våre rådgivere har lang erfaring som sikkerhetsledere i noen av landets største private og offentlige selskap, som Forsvaret, Forsvarsbygg, DNB og Norges Bank. Vi har erfaring med utvikling, implementering, oppfølging og videreutvikling av sikkerhetsstyringssystem i ulike virksomheter underlagt sikkerhetsloven og annet sektorspesifikt lovverk.

Vi kan blant annet bistå med følgende tjenester:  

  • Utvikling og implementering av styringssystemer 
  • Styringssystemer basert på ISO 27001, ISO 27014, NSMs grunnprinsipper 
  • Videreutvikling eller utarbeidelse av styrende dokumenter for sikkerhet 
  • Risikostyring –  Sikringsrisiko
  • Sikkerhetsledelse 
  • Sikkerhetsorganisering 
  • Sikkerhetstiltak og -prosedyrer 
  • Forholdet til andre virksomheter og leverandøroppfølging  
  • Sikkerhetsoppfølging og hendelseshåndtering 

Veileder i sikkerhetsstyring – NSM

Kontakt oss