Sikkerhetsrådgivning

Fremdriftsplanlegging • Entreprisestrategi og anskaffelsesrådgivning • Byggeledelse • Entreprenøroppfølging • Byggherrerådgivning

HRP leverer prosjektledelse av høyeste kvalitet til alle typer prosjekter for offentlige- og privat oppdragsgivere.

Våre prosjektleder tar det operative ansvaret for prosjektet og sørger for at prosjektet realiseres i tråd med mål og prioriteringer. En prosjektleder fra HRP vil klart og tydelig identifisere seg med oppgaven, alltid ha relevant erfaring og inneha evnen til å samordne og motivere andre ressurser i prosjektet – noe som alltid vil være avgjørende for et vellykket prosjekt.

Med en prosjektleder fra HRP får våre kunder en kompetent ressurs med tydelighet i sitt lederskap og gode kommunikasjonsevner. Sammen med kunnskap og erfaring, er dette ingrediensene som må være til stede. I tillegg til at våre prosjektleder har disse egenskapene, sørger våre systemer, struktur og gode verktøy for et godt resultat for alle typer prosjekter.

HRP sine prosjektledere bistår i dag offentlige og private kunder med alt fra små og enkle byggeprosjekter, nybygg og rehabiliteringer, til store kompleks bygge- og infrastrukturprosjekter. HRP har et stort fagmiljø for prosjektledelse i Oslo. I tillegg til dette har vi meget erfarne prosjektledere ved alle våre avdelings- og regionskontorer rundt i hele Norge. Vi legger stor vekt på at vi skal være til stede over hele landet. I dag har vi 20 kontorer fra Alta i nord til Lillesand i sør. Kontaktinformasjon finner du ved å klikke her.

Best verdi for deg som kunde skaper vi om våre dyktige folk kommer tidlig inn i prosjektene. Det beste er om involveringen skjer før rammen for prosjektet er definert. Hensikten med dette er åpenbar – sikre at det rette prosjektet med de rette målene blir valgt, og at gjennomføringsmodell er den optimale for akkurat dette prosjektet.

Prosjektlederen fra HRP vil bl.a. sørge for at det utarbeides nødvendige prosjektplaner, at mål og delmål defineres tydelig, at hovedaktivitetene beskrives, dimensjonering av ressurser samt økonomiske kalkyler.

Gjennom styring og oppfølging av prosjektet vil prosjektlederen fra HRP sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde deg som byggherre orientert om fremdrift og resultater. Herunder også sørge for at du som byggherre har det nødvendige beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikring er et hovedansvar for prosjektleder i et utfordrende samspill med byggherre og alle andre involverte.

I HRP har vi mange meget dyktige prosjektledere som virkelig ønsker å være samfunnsbyggere i ordets rette betydning. Deres bidrag og det de brenner for er gode boliger for folk å bo i, gode skoler og barnehager, næringsbygg som fungere etter planen – så vel for oppdragsgiverne vår som for menneskene som skal bruke dem daglig.

Våre prosjektledere har til sammen mange 100 år med erfaring, fordelt på de som gikk ut av høyskoler og universitet for få år siden, og har siste og nyeste kunnskap på tekniske nyvinninger i bransjen, til de som ser pensjonstilværelsen i en ikke altfor fjern horisont. I HRP legger vi stor vekt på at opplæringen går begge veier mellom disse gruppene. På den måten lykkes vi med kunnskapsoverføring til hele organisasjonen – og sørger for at kundene våre alltid får best mulig resultat.

Best verdi for deg som kunde skaper vi om våre dyktige folk kommer tidlig inn i prosjektene. Det beste er om involveringen skjer før rammen for prosjektet er definert. Hensikten med dette er åpenbar – sikre at det rette prosjektet med de rette målene blir valgt, og at gjennomføringsmodell er den optimale for akkurat dette prosjektet.

Prosjektlederen fra HRP vil bl.a. sørge for at det utarbeides nødvendige prosjektplaner, at mål og delmål defineres tydelig, at hovedaktivitetene beskrives, dimensjonering av ressurser samt økonomiske kalkyler.

Gjennom styring og oppfølging av prosjektet vil prosjektlederen fra HRP sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde deg som byggherre orientert om fremdrift og resultater. Herunder også sørge for at du som byggherre har det nødvendige beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikring er et hovedansvar for prosjektleder i et utfordrende samspill med byggherre og alle andre involverte.

I HRP har vi mange meget dyktige prosjektledere som virkelig ønsker å være samfunnsbyggere i ordets rette betydning. Deres bidrag og det de brenner for er gode boliger for folk å bo i, gode skoler og barnehager, næringsbygg som fungere etter planen – så vel for oppdragsgiverne vår som for menneskene som skal bruke dem daglig.

Våre prosjektledere har til sammen mange 100 år med erfaring, fordelt på de som gikk ut av høyskoler og universitet for få år siden, og har siste og nyeste kunnskap på tekniske nyvinninger i bransjen, til de som ser pensjonstilværelsen i en ikke altfor fjern horisont. I HRP legger vi stor vekt på at opplæringen går begge veier mellom disse gruppene. På den måten lykkes vi med kunnskapsoverføring til hele organisasjonen – og sørger for at kundene våre alltid får best mulig resultat.

Best verdi for deg som kunde skaper vi om våre dyktige folk kommer tidlig inn i prosjektene. Det beste er om involveringen skjer før rammen for prosjektet er definert. Hensikten med dette er åpenbar – sikre at det rette prosjektet med de rette målene blir valgt, og at gjennomføringsmodell er den optimale for akkurat dette prosjektet.

Prosjektlederen fra HRP vil bl.a. sørge for at det utarbeides nødvendige prosjektplaner, at mål og delmål defineres tydelig, at hovedaktivitetene beskrives, dimensjonering av ressurser samt økonomiske kalkyler.

Gjennom styring og oppfølging av prosjektet vil prosjektlederen fra HRP sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde deg som byggherre orientert om fremdrift og resultater. Herunder også sørge for at du som byggherre har det nødvendige beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikring er et hovedansvar for prosjektleder i et utfordrende samspill med byggherre og alle andre involverte.

I HRP har vi mange meget dyktige prosjektledere som virkelig ønsker å være samfunnsbyggere i ordets rette betydning. Deres bidrag og det de brenner for er gode boliger for folk å bo i, gode skoler og barnehager, næringsbygg som fungere etter planen – så vel for oppdragsgiverne vår som for menneskene som skal bruke dem daglig.

Våre prosjektledere har til sammen mange 100 år med erfaring, fordelt på de som gikk ut av høyskoler og universitet for få år siden, og har siste og nyeste kunnskap på tekniske nyvinninger i bransjen, til de som ser pensjonstilværelsen i en ikke altfor fjern horisont. I HRP legger vi stor vekt på at opplæringen går begge veier mellom disse gruppene. På den måten lykkes vi med kunnskapsoverføring til hele organisasjonen – og sørger for at kundene våre alltid får best mulig resultat.

Best verdi for deg som kunde skaper vi om våre dyktige folk kommer tidlig inn i prosjektene. Det beste er om involveringen skjer før rammen for prosjektet er definert. Hensikten med dette er åpenbar – sikre at det rette prosjektet med de rette målene blir valgt, og at gjennomføringsmodell er den optimale for akkurat dette prosjektet.

Prosjektlederen fra HRP vil bl.a. sørge for at det utarbeides nødvendige prosjektplaner, at mål og delmål defineres tydelig, at hovedaktivitetene beskrives, dimensjonering av ressurser samt økonomiske kalkyler.

Gjennom styring og oppfølging av prosjektet vil prosjektlederen fra HRP sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde deg som byggherre orientert om fremdrift og resultater. Herunder også sørge for at du som byggherre har det nødvendige beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikring er et hovedansvar for prosjektleder i et utfordrende samspill med byggherre og alle andre involverte.

I HRP har vi mange meget dyktige prosjektledere som virkelig ønsker å være samfunnsbyggere i ordets rette betydning. Deres bidrag og det de brenner for er gode boliger for folk å bo i, gode skoler og barnehager, næringsbygg som fungere etter planen – så vel for oppdragsgiverne vår som for menneskene som skal bruke dem daglig.

Våre prosjektledere har til sammen mange 100 år med erfaring, fordelt på de som gikk ut av høyskoler og universitet for få år siden, og har siste og nyeste kunnskap på tekniske nyvinninger i bransjen, til de som ser pensjonstilværelsen i en ikke altfor fjern horisont. I HRP legger vi stor vekt på at opplæringen går begge veier mellom disse gruppene. På den måten lykkes vi med kunnskapsoverføring til hele organisasjonen – og sørger for at kundene våre alltid får best mulig resultat.

Kontakt oss