Forkortelser innen sikkerhet og sikringsprosjekter

Forkortelser og akronymer innen sikkerhet 

 Lik de fleste fagområder så benyttes ofte egne ord og uttrykk innenfor sikkerhet som nok ikke er helt allment kjente. Dette gjelder nok spesielt såkalte TBF’er, eller trebokstavsforkortelser. Her er en oversikt over forkortelser, akronymer og TBF-er som ofte blir benyttet innenfor sikkerhetsområdet, sikringsprosjekter og sikkerhetsarbeid generelt. Listen vil bli fortløpende oppdatert med nye forkortelser når vi kommer over de.

 

AAKAutomatisk adgangskontroll 

AIAAutomatisk innbruddsalarm – Se også IAS 

ALS – Alarmstasjon (Engelsk: ARC – Alarm Receiving Centre) 

AM – Antimask (Tildekking/Maskeringsdeteksjon for detektor) 

ATS – Alarm Transmission System (Alarmoverføring) 

DSB – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

EBA – Eiendom, bygg og anlegg 

EMP – Elektromagnetisk puls  

EX – Explosion (Eksplosjonssikker) 

FB – Forsvarsbygg 

FBK – Forbikobler 

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold 

FDVU – Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

FKTS – Felles kontraterrorsenter 

FG – Forsikringsgodkjent. Tidligere – Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd 

FSA – Forsvarets sikkerhetsavdeling 

GB – Glassbrudd (detektor) 

IAS – Innbruddsalarmsystem – Se også AIA 

IK – Mekanisk beskyttelsesgrad (ref EN 62262) 

IKT – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

IOT – Internet of things

IP – Internet Protocol (IT: IP-adresse) / IP-grad (Støv/vannsikkerhet)

IR – Infrarød 

IT – Informasjonsteknologi

ITB – Integrerte tekniske bygginstallasjoner

ITV – Intern TV-overvåkning / Videoovervåkning – Se også TVO 

MK/MKT – Magnetkontakt 

NSM – Nasjonal sikkerhetsmyndighet  

MTO – Menneskelige, tekniske og organisatoriske (Ofte sikringstiltak) 

OT – Operasjonell teknologi

OSR – Operativ sikringsrådgiver (Iht NS 5834) 

PIR – Passiv infrarød (bevegelsesdetektor) 

PIR/AM – Passiv infrarød med antimaskering (bevegelsesdetektor) 

PIR/MW – Passiv infrarød med mikrobølge (bevegelsesdetektor) 

PIR/UL – Passiv infrarød med ultralyd (bevegelsesdetektor) 

PL – Prosjektleder 

PSL – Prosjektsikkerhetsleder (Iht NS 5834) 

PST – Politiets sikkerhetstjeneste 

PVM – Post- og varemottak 

RIS – Rådgivende ingeniør – Sikkerhet 

RT – Ranstrykk

RØK – Røykmelder 

SA – Sentralapparat (Innbruddsalarm)

SIR – Sirene 

SM – Seismisk detektor 

SP – Sikringsplanlegger (Iht NS 5834) 

SRR – Sikringsrisikorådgiver (Iht NS 5834) 

TBF/3BF – Trebokstavforkortelser 

TSR – Teknisk sikringsrådgiver (iht NS 5834) 

TVO – TV-overvåkning / TV-overvåkningsanlegg / TV/Video-overvåkning – Se også ITV 

Kontakt oss