Norconsult, Multiconsult og HRP ønsker å samle rådgiverbransjen om et krafttak for Ukraina. Formålet er å bidra med humanitær bistand som monner til en befolkning som har et enormt behov for nødhjelp, både nå og i lang tid fremover.

– Vi inviterer nå alle våre kunder og samarbeidspartnere til å støtte Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid i Ukraina, og slik bidra til at de kan vær der for flere. Nå trenger vi at hele bransjen står samlet om å støtte de som trenger det mest, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

#SammenForUkraina»
Selskapene bak initiativet er alle sjokkerte over krigsutbruddet i Ukraina. Felles for selskapene er også at de alltid vil oppfordre til å løse konflikter gjennom dialog og respekt. Russlands invasjon av Ukraina er i sterk kontrast til dette og strider mot selskapenes grunnleggende verdier om menneskeverd. Selskapene kan derfor ikke stille seg nøytrale til menneskelige lidelser som følge av politikk. Dette er bakgrunnen bak initiativet «#SammenForUkraina» hvor målet er å engasjere hele rådgiverbransjen til en stor humanitær dugnad. Nå trenger vi at hele bransjen står samlet om å støtte de som trenger det mest.

– I enhver krig er det uskyldige og sivile som rammes hardest. Vi kan vanskelig forstå de menneskelige lidelsene som utspiller seg.  Vi kan ikke la være å forholde oss til den situasjonen vi er vitne til og sammen kan vi gjøre en viktig forskjell. Jeg oppfordrer derfor hele næringen til å bidra, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Vi har alle et ansvar for å minimere de lidelser enhver krigsutsatt befolkning utsettes for. Ukrainas befolkning utsettes nå for store menneskelige og materielle skader. Som selskap og samfunn kan vi ikke sitte stille å se på og oppfordrer alle andre til å bli med på dugnaden, sier Jan Arild Kingswick, administrerende direktør i HRP.


Røde Kors

Norconsult og Multiconsult har valgt å støtte med to millioner kroner hver og også HRP har valgt å gi et vesentlige bidra til Røde Kors. Organisasjonen har en stor humanitær operasjon i Ukraina og nabolandene rundt. Røde Kors gir akutt helsehjelp, mat, vann, varme og beskyttelse til de som er rammet av krigen i Ukraina. Allerede før krigshandlingene brøt ut hadde nærmere tre millioner mennesker behov for hjelp i konfliktområdet. Det er ventet at ytterligere flere millioner mennesker i Ukraina vil ha behov for akutt humanitær hjelp fremover.

Bli med på dugnaden
Nå trenger vi at hele bransjen står samlet om å støtte de som trenger det mest. Vi oppfordrer derfor alle i byggenæringen med å bidra slik at vi sammen kan gjøre en forskjell.

Bedrifter kan støtte Røde Kors ved direkte kontant eller via konto 8200 06 10190
(Merk med Ukraina).

Vi oppfordrer også alle medarbeidere til å støtte initiativet personlig og dette kan gjøres via
Vipps til 2272.