-Kommunen er en fysisk stor kommune på sentrale Østlandsområdet med omtrent 17 000 innbyggere. I 2015 hadde vi en stor udekket prosjektportefølje som vi ikke hadde grunnlag for å realisere. Derfor valgte vi å opprette et prosjektkontor, sier Thomas Grønnerød-Hemmingby.

Han er leder for Aurskog-Hølands prosjektkontor, som skulle få ansvar for å gjennomføre i første omgang tre store byggeprosjekter. Skole, svømmeanlegg, helsehus og i tillegg til det boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Disse prosjektene hadde en kostnadsramme på 750 millioner kroner eks.mva.

-Det var hele tiden intensjonen at prosjektkontoret skulle ha en liten internstab med lokal eierskap til de prosjektene vi skulle bygge, og at vi deretter skulle leie inn den kompetansen vi ikke hadde. Vi hentet inn rådgivere som skulle se på hvilke funksjoner som skulle ligge i bygget, og vi hentet inn arkitekter.

HRP

For selve gjennomføringsfasen hadde vi behov for en utvidet kompetanse. Og vi hadde inngått en rammeavtale med HRP.

Fra HRP fikk vi inn byggeledere, prosjekteringsledere og ITB koordinatorer. Til sammen gjorde dette at vi fikk kontroll over gjennomføringsfasen av prosjektene. Vi fikk den bistand vi trengte for å bygge en komplett prosjektorganisasjon.

Den tilnærming vi hadde, med et prosjektkontor hvor vi fikk et lokal eierskap, og så hentet inn ekstern ekspertise var nødvendig for at vi skulle kunne gjennomføre disse prosjektene, sier Thomas Grønnerød-Hemmingby.