Vestbyen transformatorstasjon

Tensio TS nye trafostasjon i Trondheim sentrum. Prosjektet og entreprisen inkluderer omlegging av forsyning til midlertidig trafo, riving av eksisterende trafobygg (bygningsmasse i betong med grunnflate 800 m2, 15 meter høyde), omlegging av kabler i grunnen, og bygging av ny trafostasjon med samme grunnflate som opprinnelig bygg, i 4 etasjer høyde. I tillegg etableres offentlig parkanlegg på tomten for øvrig.

 

Byggeledelse SHA-koordinator (KU) Følge opp entreprenør i utførende fase, stedlige befaringer, avholde byggemøter, kvalitets -og fremdriftskontroll, økonomi, behandling av endringskrav/ordrer, fakturaer, avviksbehandling, Følge opp entreprenørens HMS-arbeid iht. byggherreforskriften, oppdatere SHA-plan, avviksbehandling.

Periode
2019.20213
Oppdragsgiver
Tensio TS
Størrelse
800 kvm
Prosjektkostnad
65 MNOK

Enheter i HRP