Vennesla skole

Vennesla skole ble utvidet fra 2-paralell til 3-paralell skole. Eksisterende fløy med klasserom ble revet og et nybygg med klasserom, lærerarbeidsplasser m.m. oppført.
Eksisterende skolebygg som ikke ble revet ble delvis ombygget. Prosjektet inkluderte utarbeidelse av skisse- og forprosjekt og detaljprosjektering i utførelsesfasen. Forprosjektet omfatter videreutvikling av prosjektet til endelig utforming som grunnlag for detaljprosjektering, og med dokumentasjon som underlag for byggesaksbehandling (rammesøknad) og oppdragsgivers beslutning for gjennomføring.

Byggeprosjektet gjennomførtes vha. totalentreprise og har en prosjektramme på ca. 135 MNOK. Prosjektet hadde oppstart til skisseprosjekt i februar 2021 og ble ferdigstilt i august 2022. Akason har i prosjektet bistått ved utarbeidelse av planforslag for anlegget, gjennomført byggherre- og brukerprosesser, utarbeidelse av anbudsmateriale, søkerprosesser, detaljprosjektering og koordinering av byggeprosjektet i samråd med totalentreprenøren.

Prosjektet var krevende med problemstillinger rundt skole i drift samtidig med byggeaktivitet og meget stram fremdrift. Det var i den henseende meget vellykket og hele prosessen ble gjennomført etter tidsplan og budsjett.

Periode
2021 -2022
Oppdragsgiver
Vennesla kommune
HRPs rolle
ARK, IARK, SØK.

Enheter i HRP