• Ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere eksisterende overføringsanlegg.
  • Det største i vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune
  • Et langstrakt anlegg med dykket løsning som gir enkelte naturmessige utfordringer