Transmisjon Trikk

Prosjektet skal bygge ut trikkens Stamfiberkommunikasjon for å dekke fremtidens behov for dataoverføring, krav til oppetid, styring og kontroll. Stamfiber supplementæres med andre kommunikasjonsløsninger der det er hensiktsmessig. Stamfiberinfrastrukturen blir grunnmuren til trikkens data- og kameranettverk som bygges ut i hele Oslo. I løpet av prosjektets levetid er det 25 andre prosjekter som skal koordineres grensesnittet mot og utvikles en helhetlig nettverksløsning. Prosjektet har utviklet en nettverkstrategi hvor kost blir vurdert opp mot et mest mulig robust nettverk. De fleste fiberkablene skal trekkes i eksisterende rørføringer. Eksisterende anlegg er fra noen år gamle og til over 60 år gamle.

Periode
2018-2019
Oppdragsgiver
Sporveien AS
Prosjektkostnad
32mNOK
HRPs rolle
Prosjektledelse

Enheter i HRP