Oppdraget omfatter tilstandsanalyser av Trondheim kommunes bygningsmasse fra 2014 – 2017. I tillegg har HR Prosjekt AS foretatt energivurdering av omtrentlig 100 tekniske anlegg.

Ved prosjektslutt har HR Prosjekt i Trondheim analysert ca 350.000 m2, fordelt på ca 160 bygninger.