Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Utvidelse og oppgradering av Thon Hotell Prinsen på oppdrag fra Bøndernes Hus AS. Meget komplisert prosjekt i et kvartal i full drift. I bygget er det butikker, restauranter, kontorer, hotell og parkering for disse. Varmesentral, tavlerom og andre sentrale tekniske elementer ble revet og flyttet midlertidig mens det ble bygd en ny hotellromsfløy på 6 etasjer og eksisterende hotell og kurs-konferansesenter ble rehabilitert. Etter at prosjektet er ferdig, har hotellet 120 hotellrom og nytt kurs- og konferansesenter inkludert spisesal og kjøkken.

  • HR Prosjekt ivaretok prosjektledelse inkludert utarbeidelse av konkurransegrunnlag og avklaringer med leietaker før valg av samspillsentreprenør. Ledelse av samspill før det ble skrevet totalentreprisekontrakt. Koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU), byggherreombud og oppfølging av teknisk leveranse gjennomført av HRP. Oppfølging mot styre/eiere, leietakere og drift i byggeperioden. Anskaffelse og oppfølging av byggherreleveranser (kjøkkeninnredning, gulv, AV-utstyr etc.).
Periode
2019-2020
Oppdragsgiver
AS Bøndernes Hus
Størrelse
5000 kvm
Prosjektkostnad
Ca. 170 mill .NOK
HRPs rolle
Prosjektledelse, SHA-KU of SHA-KP

Enheter i HRP