Sørvågen oppvekstsenter

HRP har i oppdraget gjennomført skisse- og forprosjekt, samt utarbeidelse av anbudsunderlag til totalentreprise for ca. 1200 kvm. tilbygg til eksisterende skole. Gjennom engasjementet er det utarbeidet et rom- og funksjonsprogram for en samlokalisert skole, SFO, barnehage og bibliotek. Dette programmet er basert på ønsker, behov og krav fra byggherre, bruker og myndigheter. I programmet er det også gjort vurderinger av eksisterende arealer og funksjoner ved andre deler av skolen, slik at behov for nye arealer kan reduseres ved omrokkering av funksjoner. Videre er det inkludert løsninger fra fagmessige veiledere for skoler, barnehager og administrative funksjoner for å sikre et fremtidsrettet og robust byggverk som sikrer gode opplæringsmiljøer.

Periode
2020-2021
Oppdragsgiver
Moskenes kommune
HRPs rolle
PGL, ARK, LARK, IARK, SØK, RIV, RIE, RIB, RIBr, RIAut, BIM-K, KP og ITB

Enheter i HRP