Nybygg av omformerstasjon for Bane NOR Energi.

Omformerstasjonen skal brukes til å mate jernbanen med kjørestrøm for togene. 132kV fra Skagerak Nett omformes til 15,5kV kjørestrøm og 22kV tilførsel til tekniske hus langs traseen Farriseidet-Porsgrunn.