Skafjellåsen barnehage

Sande kommune skal bygge en ny 6 avdelings kommunal barnehage, med alt på en flate. Barnehagen bygges med LCC i fokus, iht til meget gode erfaringer fra tidligere prosjekt. Bygges som passiv hus +, med alternativ oppvarming fra brønner/VP. Skafjellåsen barnehage skal ligge ved Sande VGS/flerbrukshall i nær tilknytning til ferdigregulerte utbyggingsarealer.

Periode
2017-2018
Oppdragsgiver
Sande kommune
Størrelse
1 300 m2
Prosjektkostnad
55 mill.kr.
HRPs rolle
Prosjektledelse, byggeledelse og KP-KU-BHR

Enheter i HRP