Siljuslåtten sykehjem

Bergen Kommune bygget nytt sykehjem med 90 senger. Sykehjemmet har et nytt og moderne preg over seg, og har lagt fokus på trivsel for beboerne med 2 atriumshager, der den ene har overbygg med beplantning i direkte tilgang fra spisesal. Sykehjemmet er delt opp i 9 avdelinger og har en felles frisør og tannlege. Utearealet er fint opparbeidet med busker, blomster og opplyst gangsti som er lett tilgjengelig for beboerne og pårørende om ønskelig.

Oppdragsgiver
Bergen kommune
Størrelse
9 600 m2
Prosjektkostnad
438 MNOK
HRPs rolle
Prosjektledelse

Enheter i HRP