Sandsli sykehjem

HRP har bistått med faglig rådgivning innenfor alle fag i forbindelse med prosjektet Sandsli Sykehjem. Sandsli sykehjem på Sandsli i Bergen har120 sykehjemsrom og 30 omsorgsboliger av typen “omsorg pluss”. Prosjektet omfatter både bygging av et sykehjem og Omsorg pluss-leiligheter i tilknytning til sykehjemmet med diverse fellesarealer. Totalt får Sandsli sykehjem 150 plasser med heldøgnsomsorg: 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger. Prosjektet inneholder også dagsenter for demente, aktivitetsrom, velværerom og p-kjeller. Prosjektet legger stor vekt på demenstilpasning og gode uterom med sansehager. Arbeidene ferdigstilles i løpet av i april 2020. Sandsli sykehjem, som skal ha et bruttoareal på vel 20.000 kvadratmeter og bygges i fire etasjer, blir størst av tre nye sykehjem som skal bygges i Bergen de neste årene. HR prosjekts rolle i prosjektet er å prosjektere frem til samspill og overgang TE. Etter dette blir prosjekteringsgruppen tiltransportert til totalentreprenøren og skal ha ansvaret for den totale prosjektering av prosjektet frem til ferdigstillelse. Fase 1 2015- 2016 Utarbeide et konkurransegrunnlag bestående av et langt fremskredet skisseprosjekt, ytelses- /funksjonsbeskrivelse samt bistå i forbindelse med evaluering/ avklaringer med totalentreprenør. Fase 2: Byggestart 2016 – til 2020 Bearbeide prosjektet gjennom detaljprosjektfasen og ha prosjekterings ansvaret frem til ferdigstillelse. Dette gjelder også ansvar for koordinering/innsamling av FDV dokumentasjon.

Periode
2017-2020
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Størrelse
20 500 kvm
Prosjektkostnad
810 mill.kr
HRPs rolle
Skisse/forprosjekt og detaljprosjektering for fagområdene PGL, ARK, BIM, RIB, RIV, RIE og RIBr i prosjektet

Enheter i HRP