Innhenting av informasjon om området og planer for utvikling i nærheten. Analyse la grunnlaget for et volumstudie og potensiale for boligbygging og kontorarealer. Oppdraget omfattet arbeid med bygrep herunder gateforming, parkdrag, fotavtrykk og blandede funksjoner med butikker, bolig og kontor. Visualisering og 3D-illustrasjoner