Ringerike sykehus, kvinne/barn senter, del 3.

Et av de største norske byggeprosjektene noensinne vil gi sikre og gode arbeidsplasser til departementene, og et åpent og grønt byrom til innbyggerne. Fremtidig regjeringskvartal skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk. Prosjektet benytter Breeam-Nor som styringssystem, med ambisjon Breeam excellent.

Periode
2019-2020
Oppdragsgiver
Vestre Viken Helseforetak
Størrelse
700 kvm
Prosjektkostnad
20 MNOK
HRPs rolle
Prosjektledelse/byggeledelse, KU

Enheter i HRP